Tradycją corocznej gali wręczania Nagrody im. Jerzego Regulskiego jest ścisłe jej powiazanie z konferencją naukowo–samorządową poświęcaną wybranym, najbardziej istotnym zagrożeniom funkcjonowania samorządów terytorialnych.

REJESTRACJA

PROGRAM KONFERENCJI

 

Konferencja będzie podzielona na 3 moduły:

  • wyzwania ustrojowe samorządu terytorialnego wraz z apelem związanym ze wzmocnieniem samorządności terytorialnej,
  • wyzwania samorządu terytorialnego związane ze zmianami cywilizacyjnymi,
  • wyzwania samorządu terytorialnego związane z bezpieczeństwem.