Tradycją corocznej gali wręczania Nagrody im. Jerzego Regulskiego jest ścisłe jej powiazanie z konferencją naukowo–samorządową poświęcaną wybranym, najbardziej istotnym zagrożeniom funkcjonowania samorządów terytorialnych.

REJESTRACJA

PROGRAM KONFERENCJI

 

Konferencja będzie podzielona na 3 moduły:

 

  • Wyzwania ustrojowe samorządu terytorialnego
  • Instrumenty zapewniania ładu przestrzennego w JST – wyzwania dla reformy ustrojowej i finansowej
  • Budowanie kapitału obywatelskiego w społecznościach lokalnych