W dniu 11 stycznia 2018 r. miało miejsce wręczenie Nagrody im. Jerzego Regulskiego. Uroczystość odbyła się podczas Otwartego Posiedzenia Plenarnego Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju PAN w Pałacu Staszica w Warszawie.


Laureatami II edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za 2017 rok zostali:

 • Kategoria IDEA
  • NAGRODA GŁÓWNA za projekt „Zielone Polesie - miejski program odnowy dzielnicy Stare Polesie w Łodzi” (Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi)
  • WYRÓŻNIENIE w tej kategorii otrzymał projekt „Rewitalizacja zwałowiska pocynkowego w Rudzie Śląskiej” (Miasto Ruda Śląska)
  • WYRÓŻNIENIE w tej kategorii otrzymał projekt „Studium widokowe dla Góry Zamkowej wraz z ogólną analizą zieleni. Lanckorona” (Artur Chwała i Maria Hajdyła-Oleksy)
 • Kategoria REALIZACJA DZIEŁA
  • NAGRODA GŁOWNA za projekt „Połączenie z dniem 1.01.2015 r. miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra we wspólny samorząd terytorialny z zachowaniem demokratycznych standardów i wolą mieszkańców obu samorządów” (Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra)
 • Kategoria WIEDZA I UPOWSZECHNIANIE
  • NAGRODA GŁÓWNA za projekt„5 lat badań natężenia ruchu rowerowego w 40 tysięcznym mieście Świdniku” (Stowarzyszenie Świdnik Miasto dla Rowerów)
 • Kategoria AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA
  • NAGRODA GŁÓWNA za projekt „Festiwal Traffic Design” (Stowarzyszenie Traffic Design)
 • Za CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI
  •  
  • Specjalna Nagroda za CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI za dzieło „Realizacja zespołu obiektów architektonicznych dla potrzeb małopolskich instytucji kultury” trafiła w ręce Janusza Sepioła znamienitego architekta i urbanisty.

 

Podczas uroczystości Przewodniczący Kapituły, Jerzy Stępień i Piotr Lorens wspominali osobę i działalność Jerzego Regulskiego oraz początki polskiej samorządności i drogę, jaką ta samorządność przebyła od 1989 roku. Podkreślali, że sukces polskich reform samorządowych jest przykładem dla naszych sąsiadów ze wschodu, a także innych państw rozwijających się i przechodzących proces transformacji ustrojowej. Mówiono także o konieczności dbania o ład przestrzenny i potrzebie jego upowszechniania. Poszczególni laureaci Nagrody przedstawili krótkie prezentacje swoich projektów, pokazując, jak ważne są lokalne działania i inicjatywy dla poprawy życia obywateli.