Ceremonia wręczenia Nagrody im. Jerzego Regulskiego miała miejsce podczas XI Kongresu Obywatelskiego w dniu 5 listopada 2016 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Nagrodę ustanowiły w 2016 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Jest ona przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zdobywcy głównych nagród i nominowani ogłoszeni zostali podczas sesji tematycznej pt. „Rewitalizacja naszych miast – kierunki i mechanizmy”, której partnerem merytorycznym była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

 • Kategoria IDEA

  W kategorii IDEI, nagrodę główną przyznano projektowi „Trakt Praski, czyli pieszo – rowerowy szlak pomiędzy warszawskim Powiślem oraz Pragą” autorstwa Małgorzaty Dembowskiej. W kategorii tej nominowano projekty: „Odrzańska Droga Rowerowa – Koncepcja przebiegu trasy” (Instytut Rozwoju Terytorialnego), „Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna” (Urząd Miasta Olsztyna), „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Krakowa – kierunki zagospodarowania przestrzennego Krakowa” (Elżbieta Koterba).

 • Kategoria REALIZACJA DZIEŁA

  Nagrodę główną w kategorii REALIZACJA DZIEŁA otrzymał projekt „Realizacja projektu architektoniczno-urbanistycznego Bulwaru Politechniki Wrocławskiej” przygotowany przez Andrzeja Poniewierkę z Politechniki Wrocławskiej.

 • Kategoria WIEDZA i UPOWSZECHNIANIE

  Zwycięzcą w kategorii WIEDZA i UPOWSZECHNIANIE został „Anty-bezradnik przestrzenny. Prawo do miasta w działaniu” opracowany przez Lecha Merglera, Kacpra Pobłockiego
  i Macieja Wudarskiego. Ponadto w kategorii tej nominacje otrzymały: „Publikacja projektu Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” (Starostwo Powiatowe we Wrocławiu), raport „Czy Warszawa jest otwarta na przestrzenie publiczne” (Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze”) oraz „Magazyn Miasta – pierwszy w Polsce interdyscyplinarny magazyn o mieście” (Magazyn Miasta).

 • Kategoria AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

  Nagrodę główną w kategorii AKTYWNOŚC OBYWATELSKA otrzymały dzieła: „Temat: Rzeka. Przywracamy Łynę Olsztynowi” i „Czarno na białym. Ujawniamy to, czego nie chcą pokazywać olsztyńscy samorządowcy” autorstwa Forum Rozwoju Olsztyna. Nominację w tej kategorii otrzymał projekt „Rowerowy katalizator społecznych zmian w 40-tysięcznym mieście Świdnik” (Stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów).