• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
NAGRODA im. JERZEGO REGULSKIEGO

Zapraszamy do udziału w konkursie którym ład przestrzenny nie jest obojętny, którzy cenią sobie miasta i gminy przyjazne mieszkańcom.

Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej.