Miło nam poinformować, że Kapituła Nagrody im. Jerzego Regulskiego, obradująca w dniu 30 lipca 2019 r. pod przewodnictwem Jerzego Stępnia, Prezesa Rady Fundatorów FRDL i Tomasza Majdy, Prezesa TUP, wyłoniła zwycięzców w tegorocznej edycji konkursu. Spośród wszystkich kandydatów Kapituła wybrała najlepszych pomysłodawców w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz autorów projektów wzmacniających samorządność terytorialną. W tym roku Kapituła przyznała trzy nagrody i dwa wyróżnienia.

Wyniki IV edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego :

 • Kategoria IDEA

  NAGRODA : Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
  Praca : Łódź „Powrót do miasta” – realizacja idei rozwoju przestrzennego. Ideą „Powrotu do miasta” objęty jest cały obszar Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem centrum oraz terenów obrzeżnych. Większość rozwiązań kierunkowych oraz działań przestrzennych skoncentrowana jest w Strefie Wielkomiejskiej - najstarszej i największej strukturze miejskiej w Łodzi.

 • Kategoria REALIZACJA DZIEŁA

  Kapituła nie przyznała nagrody w tym roku.

 • Kategoria WIEDZA i UPOWSZECHNIANIE

  NAGRODA : Gmina Stare Babice
  Praca : „Planowanie przestrzenne w gminie Stare Babice” - przewodnik dla mieszkańca Ogólnodostępny, jasny i transparentny przewodnik dotyczący planowania przestrzennego w gminie Stare Babice powstał z potrzeby zgłaszanej przez mieszkańców gminy.

  Wyróżnienie : Justyna Martyniuk-Pęczek, Tomasz Parteka, Olga Martyniuk
  Praca : Efekt grantu naukowego NCN w postaci recenzowanej pracy naukowej pt. "Gniazda przedsiębiorczości w polskim modelu miasta krawędziowego" (Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2018 - 130 str) Wprowadzone nowe pojęcia, bogaty materiał ilustracyjny: analizy GIS, schematy, modele, tabele. W grancie podjęto problem opisu zjawiska polskiej suburbanizacji. Głównym obszarem badań stał się obszar metropolitarny Gdańsk-Gdynia Sopot, jednak by nakreślić tło problemu, w pracy uwzględniono również kontekst ogólnopolski i światowy.

 • Kategoria AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

  NAGRODA : Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
  Praca : Rozwój społeczeństwa obywatelskiego przy użyciu narzędzi partycypacji społecznej, czyli społeczna energia napędzana silą Stoczni. Obszar badań to cała Polska, ze szczególnym uwzględnieniem samorządów lokalnych chcących wdrożyć działania aktywizujące lokalne społeczności

  Wyróżnienie : Fundacja Anna w Gostkowie
  Praca : Kamienne pamiętniki. Zatrzymanie dewastacji cmentarza i zabezpieczenie pięknych budowli kultu religijnego przed całkowitym zniknięciem. Odremontowali piękną kaplicę nagrobną, naprawili pozostałości rozkradzionych murów cmentarnych, rozsypane kamienie poukładali na swoje dawne miejsce dzięki czemu powstała kamienna chatka. Odnowili aleje cmentarza o długości około 200m. Oczyścili teren z chwastów i samosiejek, a posadzili wiele roślin. Zebrali okruchy potłuczonych porcelanowych i kamiennych tablic z wiele złożyli w całość. Zaprowadzili ład i porządek.

 

Gratulacje dla zwycięzców !