8 października 2018 podczas Gali połączonej z Rankingiem Samorządów "Rzeczpospolitej", Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wręczyła NAGRODY i WYRÓŻNIENIA imienia Jerzego Regulskiego.

Podczas uroczystości w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN nagrodzeni zostali :

 • Kategoria IDEA
  • NAGRODA: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
   Dzieło : Poznańska Kolej Metropolitalna
  • Wyróżnienia :
   • Biuro Rozwoju Wrocławia
    Dzieło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia
   • Biuro Rozwoju Gdańska
    Dzieła: Gdańskie Przestrzenie Lokalne - etap 2, obszary zdegradowane,Gdańska Polityka Wodna - etap 1.
 • Kategoria REALIZACJA DZIEŁA
  • NAGRODA: Urząd Miasta Zakopane
   Dzieło: Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki
  • Wyróżnienia :
   • Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój oraz Nadleśnictwo Wałbrzych i Fundacja Edukacji Europejskiej
    Dzieło: Koncepcja zagospodarowania turystycznego „Wokół Trójgarbu”
   • Miasto Gliwice
    Dzieło: Zagospodarowanie przestrzenne Dzielnicy Akademickiej w Gliwicach, poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice, modernizację infrastruktury drogowej wokół hali i terenów zielonych (Park Chrobrego) oraz części ulicy Akademickiej, jako publicznej strefy pieszej.
   • Wójt Gminy Jasienica - Janusz Perzyna
    Dzieło : Pierwsza w Polsce Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna w Jasienicy


     
 • Kategoria WIEDZA I UPOWSZECHNIANIE
  • NAGRODA: dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej
   Dzieło: Recenzowana praca naukowa Wielkie inwestycje w kontekście zagrożeń i ochrony krajobrazu (Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2017); 224 str., 155 pozycji literaturowych, streszczenia polskie i angielskie, kolorowy materiał ilustracyjny: mapy, rysunki, fotografie, tabele, schematy.
  • Wyróżnienie :
   • Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.
    Dzieło: Utworzenie i nieprzerwane wydawanie bezpłatnego czasopisma internetowego "Prawo dla samorządu" adresowanego przede wszystkim do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych.
 • Kategoria AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA
  • NAGRODA: Marcin Bazylak– Wiceprezydent Dąbrowy Górniczej
   Dzieło: „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”
  • Wyróżnienia :
   • Gmina Bieliny
    Dzieło: Prowadzenie polityki rozwoju przy aktywnym udziale poszczególnych grup społeczności lokalnej w formułowaniu polityki, decydowaniu i wdrażaniu. Rozwój oparty na zasobach lokalnych – potencjale ludzkim i aktywności mieszkańców gminy Bieliny.
   • Urząd Gminy Stare Babice
    Dzieło: Polityka przestrzenna w Gminie Stare Babice – przeobrażenia struktury ewidencyjnej gminy z udziałem mieszkańców na przykładzie wsi Borzęcin Duży oraz innych obszarów gminy
   • Ludwik Węgrzyn - Samorządowiec, Prezes Związku Powiatów Polskich, Starosta Bocheński, b. członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
    Dzieło : Za szczególny wkład i zaangażowanie w rozwój samorządności lokalnej oraz czuwanie nad tworzeniem prawa związanego z ładem przestrzennym państwa jako Samorządowiec, Prezes ZPP, Starosta Bocheński oraz b. Członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektoniczna.


     
 • Za CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI
  • NAGRODA: śp. dr Stanisław Wyganowski - Prezydent Miasta St. Warszawa
   Dr nauk ekonomicznych. Pracował jako urbanista w kraju i za granicą. Od 1950 był zatrudniony w warszawskich instytucjach związanych z gospodarką miejską: Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego, Biurze Projektów Warszawa Północny-Wschód, Pracowni Urbanistycznej Województwa Warszawskiego, Instytucie Urbanistyki i Architektury, którego na początku lat 70. był dyrektorem. W latach 1968–1972 był członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. W latach 1968–1973 zasiadał we władzach Towarzystwa Urbanistów Polskich, a w 1997 został wybrany na prezesa TUP. Od 1974 do 1980 przebywał w Algierii, gdzie pracował na kontrakcie nad planem miasta Algier. Od 1980 był zatrudniony na stanowisku docenta w Instytucie Kształtowania Środowiska .
   W 1990 był wojewodą warszawskim. 30 stycznia 1990 premier Tadeusz Mazowiecki mianował go prezydentem Warszawy, a 25 czerwca 1990 (po wyborach samorządowych z 27 maja) ponownie na prezydenta wybrało go Zgromadzenie Wyborcze Warszawy.
   Jako prezydent Warszawy pełnił funkcje przewodniczącego Światowego Związku Miast Pokoju. W latach 1990–1994 był przewodniczącym rady Fundacji Unii Metropolii Polskich. W 1993 opublikował książkę pt. Jutro wielka Warszawa. Kadencję prezydencką zakończył 5 października 1994.