Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016 roku przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich i jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju samorządności terytorialnej.

Kandydatów do Nagrody zgłaszają struktury organizacyjne Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (w kategorii „wzmacnianie samorządności terytorialnej”) oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich (w kategorii „kreowanie ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”) bądź inne instytucje za ich pośrednictwem.

Przy nominacji kandydatów zgłaszający biorą pod uwagę w szczególności (choć nie wyłącznie) osiągnięcia kandydatów w zakresie:

a) idei – w postaci wdrażania koncepcji rozwoju bądź wzmacniania samorządności terytorialnej, planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego, inicjatywy obywatelskiej mającej na celu rozwiązanie lokalnych problemów, czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze,

b) realizacji dzieła – w postaci wdrożenia koncepcji społecznej lub urbanistycznej mającej charakter przestrzenny oraz aktywności wzmacniającej samorządność terytorialną w Polsce oraz krajach które ją budują,

c) wiedzy i upowszechniania – w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z samorządnością terytorialną, urbanistyką i ładem przestrzennym;

d) aktywności obywatelskiej – rozumianej jako inicjatywy i działania lokalnej społeczności lub osób przyczyniających się do rozwoju samorządności terytorialnej oraz podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W 2021 roku decyzją Kapituły została zmieniona formuła nagrody. Obecnie kandydatów do  nagrody zgłaszają struktury organizacyjne Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w kategorii wzmacnianie samorządności terytorialnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich w kategorii kreowanie ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju bądź inne instytucje za ich pośrednictwem.