Jerzy Regulski urodził się w 1924 r. W okresie okupacji służył w stopniu podporucznika w Narodowych Siłach Zbrojnych. W 1945 r. pełnił funkcję członka zarządu Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. W latach 1945-46 był więźniem politycznym. Dwa lata później Regulski ukończył Wydział Inżynierii Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora i doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Architektury PW kolejno w latach 1963 i 1969. Pięć lat później otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych oraz w 1983 roku profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych.

W latach 1948-1958 Regulski był naczelnym inżynierem budowy Osiedla Młynów w Warszawie. Do roku 1974 pracował w Komitecie, a następnie Instytucie Urbanistyki i Architektury, gdzie ostatnią z piastowanych przez niego funkcji była zastępca dyrektora ds. naukowych. Był profesorem Uniwersytetu Łódzkiego (1975-1989) oraz Polskiej Akademii Nauk (1981-1992). Otrzymał tytuł doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Roskilde w Danii.

Prof. Jerzy Regulski był członkiem klubu dyskusyjnego Konserwatorium Doświadczenie i Przyszłość (1978-1982). W latach 1981-1988 inicjował i organizował badania nad odbudową samorządu terytorialnego.

Od 1988 przez kolejne dwa lata profesor był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, a w 1989 współprzewodniczącym zespołu ds. samorządu terytorialnego podczas rozmów Okrągłego Stołu. W latach 1989 – 1991 był senatorem i pełnomocnikiem rządu ds. reformy samorządu terytorialnego. Później  ambasadorem, stałym przedstawicielem RP przy Radzie Europy (1992-1997), przewodniczącym Rady ds. Reform Ustrojowych Państwa (1998-1999), członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej (2000-2004). Od 2010 pełnił funkcję społecznego doradcy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Prowadził wykłady gościnne na 81 uniwersytetach zagranicznych. Był ekspertem Banku Światowego i innych organizacji międzynarodowych. Uczestniczył w pracach nad reformami samorządowymi w wielu krajach Europy Południowej, Wschodniej, a nawet Azji Centralnej.

Wśród jego licznych publikacji najbardziej znane są:

  • A Practical Guide to Building Local Government. The Polish Experience, Budapeszt 2010
  • Droga do samorządu. Od pierwszych koncepcji do inicjatywy Senatu (1981-1989), (wraz z M. Kuleszą) Warszawa 2009
  • Reformowanie Państwa. Moje Doświadczenia, Warszawa- Szczecin 2007; Samorządna Polska, Warszawa 2005
  • Local Government Reform in Poland: An Insider’s Story, Budapeszt 2003
  • Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000.
     

Profesor był Kawalerem Orderu Orła Białego, odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski i otrzymał tytuł obywatela honorowego miast Jelenia Góra i Podkowa Leśnia oraz gminy Marklowice. Jerzy Regulski za swoją działalność Otrzymał  wiele wyróżnień i nagród w Polsce i za granicą.