Laureaci VI edycji za 2021 rok

  • Kategoria WZMACNIANIE SAMORZĄDNOŚCI TERYTORIALNEJ

NAGRODA : Marian Buras - Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

Przywództwo w Gminie Morawica. Zrównoważony rozwój społeczno- gospodarczy kluczem do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

WYRÓŻNIENIE : Robert Krupowicz - Burmistrz Goleniowa

Inicjator przebudowy Kompleksu dworcowego – nowa przestrzeń dla organizacji społecznych i Projektu Otwarte Bramy

  • Kategoria : KREOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO ZGODNIE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

NAGRODA : prof. dr hab. Tomasz Ossowicz - Publikacja „Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii”

  • NAGRODA HONOROWA

NAGRODA HONOROWA – przyznana przez Kapitułę Panu Wiaczesławowi Nehodzie, który od 2014 roku pełni funkcję wiceministra ds. rozwoju społeczności i terytoriów Ukrainy. („MinRegion” - Міністерство розвитку громад та територій України), który od czasu Majdanu (2014) przygotowywał i przeprowadził absolutnie unikalną reformę ustrojową, która jest wielkim osiągnięciem, u nas niedocenionym, choć od początku Polska stanowiła dla niej swoisty punkt odniesienia. Nehoda był w latach 1990-98 merem Tarnopola a później m.in. z-cą dyrektora Związku Miast Ukrainy. Jako prawa ręka wicepremiera Hrojsmana rozpoczął przygotowania reformy, w których I fazie uczestniczył zespół doradców z Polski, kierowany przez M. Święcickiego. Premierzy i ministrowie się zmieniali (nazwa ministerstwa tudzież), a on trwał na posterunku, przygotował reformę, świetnie przeprowadził trudny etap dobrowolnego łączenia maleńkich gromad, a później sfinalizował reformę, w wyniku której dokończono proces tworzenia dużych gromad, przekształcono rejony i skutecznie przeprowadzono wybory samorządowe w nowym układzie terytorialnym i ustrojowym.