Podczas Konferencji samorządowej w Łodzi poznaliśmy laureatów Nagordy im. Regulskiego W kategorii „Wzmacnianie samorządności terytorialnej” nagrodę otrzymał Wojciech Bakun – Prezydent Miasta Przemyśla za organizację pomocy humanitarnej dla uchodźców wojennych z Ukrainy na terenie Miasta Przemyśl od pierwszego dnia agresji Federacji Rosyjskiej na suwerenne państwo ukraińskie.

Przez 60-tysięczny Przemyśl od początku wojny przewinęły się ponad dwa miliony ukraińskich uchodźców. Przez pierwsze tygodnie wojny, każdego dnia do miasta docierały dziesiątki tysięcy ludzi . Kapituła Nagrody doceniła zorganizowanie wielkiego hubu przesiadkowego i recepcyjnego, co w mieście wielkości Przemyśla było olbrzymim osiągnięciem .

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Marcin Majcher – Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów (woj. świętokrzyskie) za Modelowe przywództwo samorządowe. Zrównoważony rozwój Gminy Ożarów, będący podstawą sukcesu gospodarczego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Marcin Majcher pełni urząd Burmistrza Ożarowa od 1990 roku. Od początku dbał o rozwój gospodarczy gminy, s tworzył także plan na zagospodarowanie przestrzeni gminy, w taki sposób, aby gmina stała się miejscem do inwestycji, dobrego mieszkania oraz rozwoju społecznego.

W kategorii „kreowanie ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju” Nagrodę im. Jerzego Regulskiego otrzymał dr hab. Waldemar Siemiński za publikacje naukowe z zakresu partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym.

Nagrodzony to socjolog, pracownik kilku uczelni i instytutów badawczych, współpracownik wielu wybitnych architektów i planistów przestrzennych. W latach 1990-98 czynny działacz w zakresie prac nad samorządem terytorialnym . Autor ponad 120 publikacji naukowych, czynnie zaangażowany w działalność społeczną na terenie Warszawy i Kazimierza nad Wisłą, z którego pochodzi. Jest też popularyzatorem i badaczem partycypacji społecznej. Zajmuje się także tematyką etyki zawodu urbanisty.

Wyróżnienie otrzymali Andrzej Konarski i Aleksandra Ruzikowska-Chmiel za publikację „Historia wrocławskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich”. Nad nagrodzoną publikacją autorzy pracowali od 2018 roku. W swojej pracy autorzy prezentują losy Towarzystwa Urbanistów Polskich, ze szczególnym uwzględnieniem oddziału wrocławskiego, w którym nagrodzeni aktywnie działają .

Gratulujemy nagrodzonym!