Partnerzy medialni nagrody

NAGRODA imienia JERZEGO REGULSKIEGO II edycja

O NAGRODZIE

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016r. przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich i jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nagroda będzie przyznawana w czterech kategoriach:

  • idei -w postaci planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze
  • realizacji dzieła - w postaci wdrożenia koncepcji urbanistycznej lub innej mającej charakter przestrzenny
  • wiedzy i upowszechniania - w postaci pracy naukowej, publikacji czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z urbanistyką, zagospodarowaniem i ładem przestrzennym
  • aktywności obywatelskiej - rozumianej jako inicjatywy i działania przyczyniające się do podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Partnerzy medialni nagrody
(c)2016,2017 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej