EDYCJA 2020

Sekretariat Nagrody im. Jerzego Regulskiego
Monika Ziółkowska

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
tel.: 533 898 107
e-mail: monika.ziolkowska@frdl.org.pl
www.nagrodaregulskiego.frdl.pl

Formularz kontaktowy