Kontakt

Sekretariat Nagrody im. Jerzego Regulskiego
Monika Ziółkowska

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
tel.: 22 351 93 21
e-mail: monika.ziolkowska@frdl.org.pl
www.nagrodaregulskiego.frdl.pl

Formularz kontaktowy