• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

KAPITUŁA NAGRODY im. Jerzego Regulskiego

Kapitułę powołują Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Przewodniczący Towarzystwa Urbanistów Polskich, złożoną z wybitnych ekspertów w przedmiotowej dziedzinie.

SKŁAD KAPITUŁY

Jerzy Stępień

Przewodniczący Kapituły

Jerzy Adam Stępień, senator I i II kadencji; Generalny Komisarz Wyborczy (1990-94); przewodniczący rządowych zespołów ds. reform administracyjnych (1991-94); podsekretarz stanu w MSWiA (97-99) sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1998-2008) – w latach 2006-2008 Prezes TK; Dyr. Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego (od 2008); współautor reform administracyjnych w latach 1989-1999; organizator pierwszych w Polsce studiów Master in Public Administration w Uczelni Łazarskiego (od 2010); członek Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.

Zobacz mniej
Zobacz więcej

dr inż. arch. Tomasz Majda

Przewodniczący Kapituły
Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Nauczyciel akademicki, odpowiedzialny za przedmioty związane z teorią oraz planowaniem przestrzennym, projektowaniem urbanistycznym i ruralistycznym. Członek Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Od 12 lat sędzia referent ogólnopolskich konkursów na prace magisterskie z zakresu projektowania urbanistycznego, planowania i gospodarki przestrzennej oraz konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną, organizowanego wspólnie ze Związkiem Miast Polskich. Przewodniczący Polskiej Delegacji
Zobacz mniej
Zobacz więcej

Joanna Erbel

Socjolożka, działaczka miejska, publicystka. Członkini Kongresu Ruchów Miejskich, należy do inicjatywy Otwarty Jazdów i Targowa 2.0. Członkini Rady ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydent m.st. Warszawy (2013-2016). Koordynatorka polityki mieszkaniowej dla m.st. Warszawy – Mieszkania2030. Dyrektorka Biura Innowacji w PFR Nieruchomości. Bierze udział w pracach nad aktualizacją strategii rozwoju Warszawy – Warszawa 2030 oraz w pracach Okrągłego Stołu ds. adaptacji do zmian klimatu w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej
Zobacz mniej
Zobacz więcej

dr Adam Kowalewski

Adam Kowalewski architekt, urbanista, dr nauk ekonomicznych. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Architektury CICA, członek Izby Architektów. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, członek Polskiej Rady Architektury, Członek Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 2012-2016 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego; 2007-2014 Przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2005-20015 Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 1996-2006 Partner
Zobacz mniej
Zobacz więcej

dr Tomasz Potkański

Dr Tomasz Potkański, z-ca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich ds. badań i rozwoju, kieruje projektami szkoleniowymi i doradczymi dla miast członkowskich, w tym programem wspierania współpracy między-samorządowej. 22 lata praktyki w zarządzaniu projektami doradczymi dla administracji samorządowej, wieloletni pracownik USAID w W-wie, konsultant BŚ, UNDP, CIDA w Polsce i krajach Europy Środkowej i Wschodniej, praktyk samorządowy, specjalista ds. zarządzania strategicznego, wieloletniego planowania finansowego, zarządzania usługami publicznymi i ich monitoringu, oraz komunikacji i partycypacji społecznej. Współpracownik
Zobacz mniej
Zobacz więcej

prof. dr hab. Jacek Purchla

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych; członek Polskiej Akademii Umiejętności; kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor ponad czterystu prac naukowych, w tym wielu książek. Założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (od 1991 r.). Członek wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Comité international d’histoire de l’art (CIHA), Komitetu Nauk o Sztuce PAN, ekspert Komisji Europejskiej przy
Zobacz mniej
Zobacz więcej

prof. Joanna Regulska

Joanna Regulska, Główny Strateg Globalny i Prorektor do Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Kalifornijskiego Davis (UC Davis). Do 2015 roku była Profesorem Uniwersytetu Rutgers’a (USA) i jego Wiceprezydentem do Spraw Międzynarodowych i Globalnych. Absolwentka Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Tbilisi, Gruzja. Twórczyni i dyrektorka, utworzonego w 1989 na Uniwersytecie Rutgers’a programu „Partnerstwo na Rzecz Demokracji Lokalnej”, wspierającego Polskę i inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej w procesach transformacji ustrojowej. Członkini wielu rad
Zobacz mniej
Zobacz więcej

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Członek Miejskiej i Wojewódzkiej Komisji Urbanistycznej w Łodzi. Od ponad 40 lat wykłada na Uniwersytecie Łódzkim. Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich. Naukowo interesuje się rozwojem regionalnym i lokalnym oraz przygotowuje liczne ekspertyzy dla Rządu RP na potrzeby polityki regionalnej i planowania przestrzennego. W przeszłości był m.in. członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno­‑Architektonicznej przy Ministrze Budownictwa, wielokrotnym członkiem Rady Ochrony
Zobacz mniej
Zobacz więcej