Partnerzy medialni nagrody

NAGRODA imienia JERZEGO REGULSKIEGO

NABÓR do IV edycji Nagrody
imienia Jerzego Regulskiego
Nagroda Regulskiego 2017

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz  Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają IV edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej.

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego, została ustanowiona w 2016 roku i jest przyznawana w czterech kategoriach :

  • idei - w postaci wdrażania samorządności terytorialnej, planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego, inicjatywy obywatelskiej mającej na celu rozwiązanie lokalnych problemów, czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze,
  • realizacji dzieła - w postaci wdrożenia koncepcji społecznej lub urbanistycznej mającej charakter przestrzenny oraz aktywności wzmacniającej samorządność terytorialną w Polsce oraz krajach które ją budują,
  • wiedzy i upowszechniania - w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z samorządnością terytorialną, urbanistyką i ładem przestrzennym
  • aktywności obywatelskiej - rozumianej jako inicjatywy i działania lokalnej społeczności lub osób przyczyniających się do rozwoju samorządności terytorialnej oraz podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Laureatów, spośród zgłoszonych kandydatów wyłaniać będzie Kapituła obradująca pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Jerzego Stępnia oraz Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich Tomasza Majdę.

Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia IV edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego odbędzie się podczas Gali Jubileuszowej 30-lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w dniu 18 września 2019 roku w Pałacu Prymasowskim przy ul. Senatorskiej w Warszawie.

 

UWAGA ! Przedłużamy termin zgłoszeń do IV edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego do 15 lipca 2019 do godz. 23:59.
Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą elektronicznego formularza.

Formularz

 

 

KONTAKT

Sekretariat Nagrody im. Jerzego Regulskiego
Monika Ziółkowska
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
tel.: 22 351 93 21
e-mail: monika.ziolkowska@frdl.org.pl
www.nagrodaregulskiego.frdl.pl

Partnerzy medialni nagrody
(c)2016-2019 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej