Partnerzy medialni nagrody

NAGRODA imienia JERZEGO REGULSKIEGO

Wyniki III EDYCJI KONKURSU
NAGRODA imienia Jerzego Regulskiego
Nagroda Regulskiego 2017


Miło nam poinformować, że Kapituła Nagrody im. Jerzego Regulskiego, obradująca w dniu 6 września 2018 r. dokonała wyboru laureatów w tegorocznej edycji konkursu. W 2018 roku spośród 25 zgłoszonych KANDYDATÓW Kapituła wyłoniła zwycięzców w następujących kategoriach:

 • Kategoria IDEA

  • NAGRODA: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
   Dzieło : Poznańska Kolej Metropolitalna

  • Wyróżnienia :
   • Biuro Rozwoju Wrocławia
    Dzieło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia
   • Biuro Rozwoju Gdańska
    Dzieła: Gdańskie Przestrzenie Lokalne - etap 2, obszary zdegradowane,Gdańska Polityka Wodna - etap 1.

 • Kategoria REALIZACJA DZIEŁA

  • NAGRODA: Urząd Miasta Zakopane
   Dzieło: Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki

  • Wyróżnienia :
   • Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój oraz Nadleśnictwo Wałbrzych i Fundacja Edukacji Europejskiej
    Dzieło: Koncepcja zagospodarowania turystycznego „Wokół Trójgarbu”
   • Miasto Gliwice
    Dzieło: Zagospodarowanie przestrzenne Dzielnicy Akademickiej w Gliwicach, poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice, modernizację infrastruktury drogowej wokół hali i terenów zielonych (Park Chrobrego) oraz części ulicy Akademickiej, jako publicznej strefy pieszej.
   • Wójt Gminy Jasienica - Janusz Perzyna
    Dzieło : Pierwsza w Polsce Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna w Jasienicy

 • Kategoria WIEDZA I UPOWSZECHNIANIE

  • NAGRODA: Aleksandra Sas-Bojarska

   Dzieło: Recenzowana praca naukowa Wielkie inwestycje w kontekście zagrożeń i ochrony krajobrazu (Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2017); 224 str., 155 pozycji literaturowych, streszczenia polskie i angielskie, kolorowy materiał ilustracyjny: mapy, rysunki, fotografie, tabele, schematy.

  • Wyróżnienie :
   • Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.
    Dzieło: Utworzenie i nieprzerwane wydawanie bezpłatnego czasopisma internetowego "Prawo dla samorządu" adresowanego przede wszystkim do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych.

 • Kategoria AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

  • NAGRODA: Marcin Bazylak
   Dzieło: „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”

  • Wyróżnienia :
   • Gmina Bieliny
    Dzieło: Prowadzenie polityki rozwoju przy aktywnym udziale poszczególnych grup społeczności lokalnej w formułowaniu polityki, decydowaniu i wdrażaniu. Rozwój oparty na zasobach lokalnych – potencjale ludzkim i aktywności mieszkańców gminy Bieliny.
   • Urząd Gminy Stare Babice
    Dzieło: Polityka przestrzenna w Gminie Stare Babice – przeobrażenia struktury ewidencyjnej gminy z udziałem mieszkańców na przykładzie wsi Borzęcin Duży oraz innych obszarów gminy
   • Ludwik Węgrzyn - Samorządowiec, Prezes Związku Powiatów Polskich, Starosta Bocheński, b. członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
    Dzieło : Za szczególny wkład i zaangażowanie w rozwój samorządności lokalnej oraz czuwanie nad tworzeniem prawa związanego z ładem przestrzennym państwa jako Samorządowiec, Prezes ZPP, Starosta Bocheński oraz b. Członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektoniczna.

 • Za CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI

  • NAGRODA: śp. dr Stanisław Wyganowski

   Dr nauk ekonomicznych. Pracował jako urbanista w kraju i za granicą. Od 1950 był zatrudniony w warszawskich instytucjach związanych z gospodarką miejską: Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego, Biurze Projektów Warszawa Północny-Wschód, Pracowni Urbanistycznej Województwa Warszawskiego, Instytucie Urbanistyki i Architektury, którego na początku lat 70. był dyrektorem. W latach 1968–1972 był członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. W latach 1968–1973 zasiadał we władzach Towarzystwa Urbanistów Polskich, a w 1997 został wybrany na prezesa TUP. Od 1974 do 1980 przebywał w Algierii, gdzie pracował na kontrakcie nad planem miasta Algier. Od 1980 był zatrudniony na stanowisku docenta w Instytucie Kształtowania Środowiska .
   W 1990 był wojewodą warszawskim. 30 stycznia 1990 premier Tadeusz Mazowiecki mianował go prezydentem Warszawy, a 25 czerwca 1990 (po wyborach samorządowych z 27 maja) ponownie na prezydenta wybrało go Zgromadzenie Wyborcze Warszawy.
   Jako prezydent Warszawy pełnił funkcje przewodniczącego Światowego Związku Miast Pokoju. W latach 1990–1994 był przewodniczącym rady Fundacji Unii Metropolii Polskich. W 1993 opublikował książkę pt. Jutro wielka Warszawa. Kadencję prezydencką zakończył 5 października 1994.


8 października 2018 serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie Nagrody imienia Jerzego Regulskiego i certyfikatów Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) połączone z Rankingiem Samorządów Rzeczpospolitej i wręczeniem nagrody „Fundament Rzeczypospolitej” im. Michała Kuleszy. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: www.rankingsamorzadow.pl


KONTAKT

Sekretariat Nagrody im. Jerzego Regulskiego
Monika Ziółkowska
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
tel.: 22 351 93 21
e-mail: monika.ziolkowska@frdl.org.pl
www.nagrodaregulskiego.frdl.pl

Partnerzy medialni nagrody
(c)2016-2018 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej