Partnerzy medialni nagrody

NAGRODA imienia JERZEGO REGULSKIEGO II edycja

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Miło nam poinformować, że Kapituła Nagrody im. Jerzego Regulskiego, obradująca w dniu 19 października 2017 r. pod przewodnictwem Pana Piotra Lorensa, Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich, dokonała wyboru laureatów tegorocznej edycji konkursu.

Ceremonia wręczenia Nagród będzie miała miejsce w styczniu 2018 roku podczas Konferencji Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Polskiej Akademii Nauk. Dokładna data będzie wkrótce ustalona i opublikowana.

Nagrodę ustanowiły w 2016 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w czterech kategoriach:

 • idei (w postaci planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze),
 • realizacji dzieła (w postaci wdrożenia koncepcji urbanistycznej lub innej mającej charakter przestrzenny),
 • wiedzy i upowszechniania (w postaci pracy naukowej, publikacji czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z urbanistyką, zagospodarowaniem i ładem przestrzennym)
 • aktywności obywatelskiej (rozumianej jako inicjatywy i działania przyczyniające się do podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju).

WYNIKI II EDYCJI NAGRODY im. Jerzego Regulskiego :

 • Kategoria IDEA
  • NAGRODA GŁÓWNA: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi „Zielone Polesie- miejski program odnowy dzielnicy Stare Polesie w Łodzi”
  • Wyróżnienie : Miasto Ruda Śląska „Rewitalizacja Zwałowiska pocynkowego w Rudzie Śląskiej”
  • Wyróżnienie : Artur Chwała i Maria Hajdyła-Oleksy „Studium Widokowe dla Góry Zamkowej wraz z ogólną analizą zieleni. Lanckorona”

 • Kategoria REALIZACJA DZIEŁA
  • NAGRODA GŁÓWNA: Janusz Kubicki „Połączenie z dniem 1.01.2015 r. miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra we wspólny samorząd terytorialny z zachowaniem demokratycznych standardów i wolą mieszkańców obu samorządów”

 • Kategoria WIEDZA I UPOWRZECHNIANIE
  • NAGRODA GŁÓWNA: Stowarzyszenie Świdnik Miasto dla Rowerów „5 lat badań natężenia ruchu rowerowego w 40 tysięcznym mieście Świdniku”

 • Kategoria AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA
  • NAGRODA GŁÓWNA : Stowarzyszenie Traffic Design „Festiwal Traffic Design”

 • Za CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI
  • NAGRODA : Janusz Sepioł „Realizacja zespołu obiektów architektonicznych dla potrzeb małopolskich instytucji kultury”

PATRON NAGRODY :

Profesor Jerzy Regulski

Profesor Jerzy Regulski - Patron Nagrody był wybitnym mężem stanu. Jego szczególne zasługi dotyczą dwóch dziedzin, ważnych dla Polski i każdego obywatela odpowiedzialnie myślącego o przyszłości. Pierwszą z tych dziedzin była samorządność lokalna. Profesor Jerzy Regulski był inicjatorem i liderem odbudowy w Polsce samorządów lokalnych, przygotowywał reformę samorządową, a od 1990 roku, jako pełnomocnik rządu, wprowadzał ją w życie. Był też jednym z założycieli i wieloletnim prezesem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, która dobrze zasłużyła się i nadal służy polskim samorządom.

Drugą dziedziną, w której zasługi profesora Regulskiego dla naszego kraju i obywateli są ogromne była urbanistyka oraz polityka przestrzenna i regionalna. Jerzy Regulski ukończył Wydział Inżynierii Politechniki Warszawskiej, a następnie uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego na Wydziale Architektury tej uczelni. Problemom gospodarki przestrzennej poświęcił wiele lat pracy naukowej na wyższych uczelniach Warszawy i Łodzi oraz w Polskiej Akademii Nauk. Prowadził również międzynarodowe badania porównawcze, poszukując najlepszych dla Polski rozwiązań. Był aktywnym członkiem i wiceprezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Idea Nagrody łączy te dwie, ściśle ze sobą związane, dziedziny wielkich dokonań jej Patrona.

KAPITUŁA :

Nagrody przyznała Kapituła obradująca pod przewodnictwem Jerzego Stępnia, Przewodniczącego Rady Fundatorów, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz prof. dr hab. inż. arch. Piotra Lorensa, Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich, w składzie:

- prof. dr hab. inż. arch. Marek Budzyński, architekt i urbanista, Politechnika Warszawska,

- Joanna Erbel, socjolożka; Stowarzyszenie Duopolis,

- dr Adam Kowalewski, architekt, urbanista, dr nauk ekonomicznych,Rada Fundatorów FRDL,

- prof. dr hab. Tadeusz Markowski, urbanista, Uniwersytet Łódzki,

- Jeremi Mordasewicz, inżynier, przedsiębiorca, Konfederacja Lewiatan,

- dr Tomasz Potkański, historyk, Związek Miast Polskich,

- prof. dr hab. Jacek Purchla, historyk sztuki i ekonomista, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie,

- prof. Joanna Regulska, prorektor ds. międzynarodowych Uniwersytetu Kalifornijskiego Davis, profesor studiów kobiecych i geografii, Rada Fundatorów FRDL i córka Patrona Nagrody,

- dr hab. inż. arch. Magdalena Staniszkis, urbanistka i architektka, Politechnika Warszawska.

 

Sekretariat Nagrody im. Jerzego Regulskiego
Monika Ziółkowska
tel.: 22 351 93 21

POPRZEDNIE EDYCJE

Partnerzy medialni nagrody
(c)2016,2017 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej