Partnerzy medialni nagrody

NAGRODA imienia JERZEGO REGULSKIEGO

V EDYCJA NAGRODY im. JERZEGO REGULSKIEGO

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają V edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego.

Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej w czterech kategoriach:

  • Idei – w postaci wdrażania samorządności terytorialnej, planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego, inicjatywy obywatelskiej mającej na celu rozwiązanie lokalnych problemów lub innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze.
  • Realizacji dzieła – w postaci wdrożenia koncepcji społecznej lub urbanistycznej, mającej charakter przestrzenny oraz aktywności wzmacniającej samorządność terytorialną w Polsce oraz w krajach, które ją budują.
  • Wiedzy i upowszechniania – w postaci pracy naukowej, publikacji czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z samorządnością terytorialną, urbanistyką i ładem przestrzennym.
  • Aktywności obywatelskiej – rozumianej jako inicjatywy i działania lokalnej społeczności lub osób przyczyniających się do rozwoju samorządności terytorialnej oraz podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Patron Nagrody Profesor Jerzy Regulski był wybitnym mężem stanu. Jego szczególne zasługi dotyczą dwóch wielkich dziedzin, ważnych dla Polski. Był inicjatorem i liderem odbudowy w Polsce samorządów lokalnych, przygotowywał reformę samorządową, a od 1990 roku, jako pełnomocnik rządu, wprowadzał ją w życie. Był jednym z założycieli i wieloletnim prezesem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Drugą niezmiernie ważną dziedziną, w której zasługi Profesora Jerzego Regulskiego dla naszego kraju są ogromne była urbanistyka oraz polityka przestrzenna i regionalna.

Idea nagrody łączy te dwie dziedziny wielkich dokonań jej Patrona, ściśle z sobą związane. Jednym z najważniejszych zadań samorządów lokalnych, których koncepcje Profesor Jerzy Regulski z grupą swoich współpracowników tworzył, jest troska o ład przestrzenny polskich miast, miasteczek i osiedli. To zadanie powierzyło gminom polskie prawo. Dlatego Nagroda imienia Jerzego Regulskiego łączy dwie dziedziny działań jej Patrona – troskę o ład przestrzenny oraz nagradzanie jego twórców, których polem działań są polskie samorządy.

Laureatów nominuje i nagradza Kapituła powołana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich, obradująca pod przewodnictwem Jerzego Stępnia, Przewodniczącego Rady Fundatorów FRDL oraz Tomasza Majdy, Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich w składzie: Joanna Erbel, Adam Kowalewski, Tadeusz Markowski, Jacek Purchla, Joanna Regulska, Magdalena Staniszkis, Tomasz Potkański.

Zgłoszenia w V edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego są przyjmowane do 30 września 2020 r. za pomocą elektronicznego formularza, który już wkrótce będzie dostępny pod adresem: www.nagrodaregulskiego.frdl.pl

ZAPRASZAMY!

 

 

KONTAKT

Sekretariat Nagrody im. Jerzego Regulskiego
Monika Ziółkowska
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
tel.: 22 351 93 21
e-mail: monika.ziolkowska@frdl.org.pl
www.nagrodaregulskiego.frdl.pl

Dane osobowe podane w korespondencji będą przetwarzane w celu realizacji Twojego wniosku, zgodnie z jego zakresem, według zasad przetwarzania danych osobowych w zgłoszeniach mailowych. Klauzula informacyjna

 

Partnerzy medialni nagrody
(c)2016-2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej