Partnerzy medialni nagrody

NAGRODA imienia JERZEGO REGULSKIEGO II edycja

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają II edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016r. i jest przyznawana w czterech kategoriach:

idei – w postaci planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze,

realizacji dzieła – w postaci wdrożenia koncepcji urbanistycznej lub innej mającej charakter przestrzenny,

wiedzy i upowszechniania – w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z urbanistyką, zagospodarowaniem i ładem przestrzennym;

aktywności obywatelskiej – rozumianej jako inicjatywy i działania przyczyniające się do podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Zgłoszenia w II edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2017r. za pomocą elektronicznego formularza.    Formularz

 

Sekretariat Nagrody im. Jerzego Regulskiego
Sylwia Gralec
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
e-mail: sylwia.gralec@frdl.kielce.pl
tel.: 41 343 00 38 wew. 29

POPRZEDNIE EDYCJE

Partnerzy medialni nagrody
(c)2016,2017 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej