WYNIKI V EDYCJI NAGRODY IM. JERZEGO REGULSKIEGO

Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej w czterech kategoriach: idei, realizacji dzieła, wiedzy i upowszechniania, aktywności obywatelskiej.