Partnerzy medialni nagrody

NAGRODA imienia JERZEGO REGULSKIEGO

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I EDYCJI

Miło nam poinformować, że Kapituła Nagrody im. Jerzego Regulskiego, obradująca w dniu 29 września 2016 r. pod przewodnictwem pana Jerzego Stępnia, Prezesa FRDL i pana Piotra Lorensa, Prezesa TUP, dokonała wyboru laureatów i nominowanych. Do konkursu zgłoszono 25 kandydatów.

Ceremonia wręczenia Nagrody im. Jerzego Regulskiego miała miejsce podczas XI Kongresu Obywatelskiego w dniu 5 listopada 2016 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Nagrodę ustanowiły w 2016 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Jest ona przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zdobywcy głównych nagród i nominowani ogłoszeni zostali podczas sesji tematycznej pt. „Rewitalizacja naszych miast – kierunki[nbsp] i mechanizmy”, której partnerem merytorycznym była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Nagroda im. Jerzego Regulskiego jest przyznawana w czterech kategoriach:

 • idei (w postaci planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze),
 • realizacji dzieła (w postaci wdrożenia koncepcji urbanistycznej lub innej mającej charakter przestrzenny),
 • wiedzy i upowszechniania (w postaci pracy naukowej, publikacji czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z urbanistyką, zagospodarowaniem i ładem przestrzennym)
 • aktywności obywatelskiej (rozumianej jako inicjatywy i działania przyczyniające się do podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju).
WYNIKI I EDYCJI NAGRODY im. Jerzego Regulskiego
 • Kategoria IDEA

  W kategorii IDEI, nagrodę główną przyznano projektowi Trakt Praski, czyli pieszo – rowerowy szlak pomiędzy warszawskim Powiślem oraz Pragą” autorstwa Małgorzaty Dembowskiej. W kategorii tej nominowano projekty: „Odrzańska Droga Rowerowa – Koncepcja przebiegu trasy” (Instytut Rozwoju Terytorialnego), „Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna” (Urząd Miasta Olsztyna), „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Krakowa – kierunki zagospodarowania przestrzennego Krakowa” (Elżbieta Koterba).

 • Kategoria REALIZACJA DZIEŁA

  Nagrodę główną w kategorii REALIZACJA DZIEŁA otrzymał projekt „Realizacja projektu architektoniczno-urbanistycznego Bulwaru Politechniki Wrocławskiej” przygotowany przez Andrzeja Poniewierkę z Politechniki Wrocławskiej.

  W tej kategorii nie przyznano nominacji.

 • Kategoria WIEDZA i UPOWSZECHNIANIE

  Zwycięzcą w kategorii WIEDZA i UPOWSZECHNIANIE został „Anty-bezradnik przestrzenny. Prawo do miasta w działaniu” opracowany przez Lecha Merglera, Kacpra Pobłockiego
  i Macieja Wudarskiego. Ponadto w kategorii tej nominacje otrzymały: „Publikacja projektu Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” (Starostwo Powiatowe we Wrocławiu), raport „Czy Warszawa jest otwarta na przestrzenie publiczne” (Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze”) oraz „Magazyn Miasta – pierwszy w Polsce interdyscyplinarny magazyn o mieście” (Magazyn Miasta).

 • Kategoria AKTYWNOŚC OBYWATELSKA

  Nagrodę główną w kategorii AKTYWNOŚC OBYWATELSKA otrzymały dzieła: „Temat: Rzeka. Przywracamy Łynę Olsztynowi” i „Czarno na białym. Ujawniamy to, czego nie chcą pokazywać olsztyńscy samorządowcy” autorstwa Forum Rozwoju Olsztyna. Nominację w tej kategorii otrzymał projekt „Rowerowy katalizator społecznych zmian w 40-tysięcznym mieście Świdnik” (Stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów).

Partnerzy medialni nagrody
(c)2016-2019 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej