Partnerzy medialni nagrody

NAGRODA imienia JERZEGO REGULSKIEGO

PATRON NAGRODY

Profesor Jerzy Regulski

Patron Nagrody prof. Jerzy Regulski był wybitnym mężem stanu. Jego szczególne zasługi dotyczą dwóch dziedzin, ważnych dla Polski i każdego obywatela odpowiedzialnie myślącego o przyszłości. Był inicjatorem i liderem odbudowy w Polsce samorządów lokalnych, przygotowywał reformę samorządową, a od 1990 roku, jako pełnomocnik rządu, wprowadzał ją w życie. Był jednym z założycieli i wieloletnim prezesem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, która dobrze zasłużyła się polskim samorządom.

Drugą dziedziną, w której zasługi prof. Jerzego Regulskiego dla naszego kraju i obywateli są znaczne to polityka przestrzenna i regionalna. Był aktywnym członkiem i wiceprezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Do ostatnich tygodni swojego życia zajmował się problemami gospodarki przestrzennej i urbanistyki oraz rozwoju lokalnego.

Idea nagrody łączy te dwie, ściśle z sobą związane dziedziny. Jednym z najważniejszych zadań samorządów lokalnych, których koncepcje prof. Jerzy Regulski tworzył z grupą swoich współpracowników, jest troska o ład przestrzenny polskich regionów, miast, miasteczek, wsi i osiedli.

Partnerzy medialni nagrody
(c)2016-2019 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej