Partnerzy medialni nagrody

NAGRODA imienia JERZEGO REGULSKIEGO II edycja

PATRON NAGRODY

Profesor Jerzy Regulski

Profesor Jerzy Regulski - Patron Nagrody był wybitnym mężem stanu. Jego szczególne zasługi dotyczą dwóch dziedzin, ważnych dla Polski i każdego obywatela odpowiedzialnie myślącego o przyszłości. Pierwszą z tych dziedzin była samorządność lokalna. Profesor Jerzy Regulski był inicjatorem i liderem odbudowy w Polsce samorządów lokalnych, przygotowywał reformę samorządową, a od 1990 roku, jako pełnomocnik rządu, wprowadzał ją w życie. Był też jednym z założycieli i wieloletnim prezesem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, która dobrze zasłużyła się i nadal służy polskim samorządom.

Drugą dziedziną, w której zasługi profesora Regulskiego dla naszego kraju i obywateli są ogromne była urbanistyka oraz polityka przestrzenna i regionalna. Jerzy Regulski ukończył Wydział Inżynierii Politechniki Warszawskiej, a następnie uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego na Wydziale Architektury tej uczelni. Problemom gospodarki przestrzennej poświęcił wiele lat pracy naukowej na wyższych uczelniach Warszawy i Łodzi oraz w Polskiej Akademii Nauk. Prowadził również międzynarodowe badania porównawcze, poszukując najlepszych dla Polski rozwiązań. Był aktywnym członkiem i wiceprezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Idea Nagrody łączy te dwie, ściśle ze sobą związane, dziedziny wielkich dokonań jej Patrona.

Partnerzy medialni nagrody
(c)2016,2017 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej