Partnerzy medialni nagrody

NAGRODA imienia JERZEGO REGULSKIEGO

WRĘCZENIE NAGRÓD II EDYCJA
Nagroda Regulskiego 2017


W dniu 11 stycznia 2018 r. miało miejsce wręczenie Nagrody im. Jerzego Regulskiego. Uroczystość odbyła się podczas Otwartego Posiedzenia Plenarnego Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju PAN w Pałacu Staszica w Warszawie.

Nagrodę ustanowiły w 2016 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w czterech kategoriach:

 • idei (w postaci planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze),
 • realizacji dzieła (w postaci wdrożenia koncepcji urbanistycznej lub innej mającej charakter przestrzenny),
 • wiedzy i upowszechniania (w postaci pracy naukowej, publikacji czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z urbanistyką, zagospodarowaniem i ładem przestrzennym)
 • aktywności obywatelskiej (rozumianej jako inicjatywy i działania przyczyniające się do podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju).

Nagroda Regulskiego 2017


Laureatami II edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za 2017 rok zostali:

 • Kategoria IDEA
  • NAGRODA GŁÓWNA za projekt „Zielone Polesie - miejski program odnowy dzielnicy Stare Polesie w Łodzi” (Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi)
  • WYRÓŻNIENIE w tej kategorii otrzymał projekt „Rewitalizacja zwałowiska pocynkowego w Rudzie Śląskiej” (Miasto Ruda Śląska)
  • WYRÓŻNIENIE w tej kategorii otrzymał projekt „Studium widokowe dla Góry Zamkowej wraz z ogólną analizą zieleni. Lanckorona” (Artur Chwała i Maria Hajdyła-Oleksy)

 • Kategoria REALIZACJA DZIEŁA
  • NAGRODA GŁOWNA za projekt „Połączenie z dniem 1.01.2015 r. miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra we wspólny samorząd terytorialny z zachowaniem demokratycznych standardów i wolą mieszkańców obu samorządów” (Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra)

 • Kategoria WIEDZA I UPOWSZECHNIANIE
  • NAGRODA GŁÓWNA za projekt„5 lat badań natężenia ruchu rowerowego w 40 tysięcznym mieście Świdniku” (Stowarzyszenie Świdnik Miasto dla Rowerów)

 • Kategoria AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA
  • NAGRODA GŁÓWNA za projekt „Festiwal Traffic Design” (Stowarzyszenie Traffic Design)

 • Za CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI


  Nagroda Regulskiego 2017


  • Specjalna Nagroda za CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI za dzieło „Realizacja zespołu obiektów architektonicznych dla potrzeb małopolskich instytucji kultury” trafiła w ręce Janusza Sepioła znamienitego architekta i urbanisty.

Podczas uroczystości Przewodniczący Kapituły, Jerzy Stępień i Piotr Lorens wspominali osobę i działalność Jerzego Regulskiego oraz początki polskiej samorządności i drogę, jaką ta samorządność przebyła od 1989 roku. Podkreślali, że sukces polskich reform samorządowych jest przykładem dla naszych sąsiadów ze wschodu, a także innych państw rozwijających się i przechodzących proces transformacji ustrojowej. Mówiono także o konieczności dbania o ład przestrzenny i potrzebie jego upowszechniania. Poszczególni laureaci Nagrody przedstawili krótkie prezentacje swoich projektów, pokazując, jak ważne są lokalne działania i inicjatywy dla poprawy życia obywateli.


KONTAKT

Sekretariat Nagrody im. Jerzego Regulskiego
Monika Ziółkowska
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
tel.: 22 351 93 21
e-mail: monika.ziolkowska@frdl.org.pl
www.nagrodaregulskiego.frdl.pl

Partnerzy medialni nagrody
(c)2016-2019 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej